Skip directly to content

Blogs

Subscribe to Sindica

Enquesta de satisfacció a clients

La valoració i el feedback dels nostres clients és molt important per poder seguir millorant dia a dia i així, poder oferir un servei millor.

Mantenim el 100% dels nostres clients, i això és un aval per nosaltres. Seguidament mostrem els resultats de l'enquesta de qualitat realitzada a tots els nostres clients durant el curs 2017-2018.

La vostra confiança ens ajuda a millorar cada dia.

NOTA: La valoració és la mitja de tots els resultats de l'enquesta, on 1 = molt dolena i 10 = molt bona.

Nou mòdul d'enquestes

Ampliem les funcionalitats relacionades amb la qualitat i millora del centre amb el nou mòdul d'enquestes. Amb aquest mòdul el centre podrà realitzar qualsevol tipus d'enquesta als usuaris de la plataforma, ja siguin alumnes, pares, professors, etc.

Les principals característiques del mòdul són:

 • Administració i creació d'enquestes per a qualsevol perfil d'usuari de la plataforma.
 • Diferents tipologies de preguntes (opció única, opció múltiple, seleccionable, text simple i observacions).
 • Creació de preguntes condicionals.
 • Integració automàtica amb els usuaris i grups ja creats a la plataforma.
 • Visualització dels resultats amb gràfiques i percentatges.
 • Percentatges de participació i resultat numèric global de l'enquesta.
 • Exportació dels resultats a Excel, PDF o versió imprimible.
 • Possibilitat de fer enquestes anònimes i/o de fer públics els resultats als participants de l'enquesta.
 • Secció específica per a pares i alumnes.

Nou mòdul d'inventari

Continuem afegint noves funcionalitats a la plataforma, aquesta vegada amb el mòdul d'inventari. Amb aquest mòdul es pot gestionar tot l'inventari del centre i portar un control del material prestat.

Les principals característiques del mòdul són:

 • Gestió de la informació de tot l'inventari del centre.
 • Cerca ràpida del material, ja sigui per nom o per codi.
 • Agrupació per departament, ubicació, etc.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Accés per a professors, etc. per poder veure quin material està prestat.
 • Creació d'etiquetes identificatives.
 • Exportació a Excel de tota la informació.

Nou mòdul de biblioteca

Ampliem la secció de característiques amb el mòdul de biblioteca. Amb aquest mòdul es pot gestionar tot el material de la biblioteca del centre i portar un control del material prestat.

Les principals característiques del mòdul són:

 • Gestió de tot el material de la biblioteca del centre.
 • Cerca ràpida del material, ja sigui per nom o per codi.
 • Històric de persones a les quals s'ha prestat el material.
 • Accés per a professors, alumnes, etc. per poder veure quin material està prestat.
 • Creació d'etiquetes.
 • Exportació a Excel de tota la informació.

Nou mòdul per al control de guàrdies

Ampliem la secció de característiques amb el mòdul de guàrdies. Amb aquest mòdul es poden controlar totes les guàrdies del professorat i generar un document diari per a la seva consulta.

Les principals característiques del mòdul són:

 • El perfil de direcció o cap d'estudis pot crear guàrdies per a qualsevol professor.
 • El professor pot deixar indicacions per al substitut, de la feina que els alumnes han de fer.
 • Possibilitat d'adjuntar fitxers.
 • S'integra amb el mòdul d'Assistència, Disciplina i Treball diari.
 • Fàcil introducció de les hores de guàrdia dels professors en el mateix horari.
 • Es pot exportar a PDF, o imprimir, les guàrdies de cada dia.

Nou mòdul per a la gestió documental del centre

Ampliem la secció de característiques amb un nou mòdul per a la gestió documental del centre. Amb aquest mòdul es pot organitzar tot el flux de documents que un centre ha de tenir per a poder complir les normes de qualitat d'avui en dia.

Les principals característiques del mòdul són:

 • Organització de tots els documents del centre.
 • Documents agrupats en carpetes.
 • Privilegis d'accés i d'edició per a carpetes i documents.
 • Control de revisions per a cada document.
 • Gestió de revisors i flux d'aprovacions.
 • Integració amb els usuaris ja creats a la plataforma.
 • Els pares i alumnes també poden tenir accés als documents.
 • Visualització de les versions anteriors dels documents (històrics).
 • Als documents se'ls pot afegir arxius adjunts o altres documents relacionats.

Possibilitat de passar faltes d'assistència amb una Palm (tamagotxi)

La tecnologia avança amb una velocitat vertiginosa i això fa que els dispositius que avui són punters, demà deixen de ser-ho. Un bon exemple és la Palm TX, una PDA que l’any 2005 va ser tot un buc insígnia de la marca i que moltes escoles i instituts van adquirir per passar les faltes d’assistència dels alumnes per agilitzar i automatitzar aquesta tasca. Avui en dia, encara són molts els centres que utilitzen aquest dispositiu i malauradament els fabricants de software tenen oblidat el seu sistema operatiu, el Palm OS. Doncs bé, ara també és possible passar les faltes d'assistència, disciplina o el treball diari des d'una Palm amb Gescola, ampliant així el ventall de dispositius mòbils suportats.

Actualització de Moodle a la 2.4.4

Actualitzem la versió del Moodle de tots els sistemes Gescola a la 2.4.4, incorporant així una de les últimes versions d'aquest campus virtual tant utilitzat en tots els centres educatius.

Aquesta nova versió incorpora:

 • Integració de calendaris externs com Google Calendar, en els calendaris de Moodle, mitjançant el format estàndard iCal.
 • Millores internes de rendiment.
 • Optimització de tasques de grup (amb qualificació per al grup), qualificació de tasques anònimes, entre d'altres.
 • Noves icones escalables en format vectorial SVG (un dels canvis més visibles per als usuaris).
 • Actualització de plugins des de la interfície web.
 • Més flexibilitat per a que els desenvolupadors creïn nous formats de curs.
 • Compatibilitat completa amb Unicode per als noms de fitxer continguts en arxius Zip.

Versió per a mòbil del sistema Gescola

Continuant amb l'objectiu de facilitar les tasques del dia a dia del professorat, anunciem la versió per a mòbil del sistema Gescola. Amb aquesta nova funcionalitat es poden assignar faltes d'assistència, de disciplina o del treball diari directament des d'un mòbil o una tauleta tàctil, adaptant-se a la pantalla de cada dispositiu.

El sistema suporta qualsevol dispositiu amb accés a Internet, per tant pot ser utilitzat des d'un Android, iPhone, iPad, Windows Phone, Blackberry, etc. amb la possibilitat d'afegir un accés directe a l'escriptori del dispositiu mòbil (com si d'una aplicació nativa es tractés) automatitzant l'accés a Gescola.

 

Nou mòdul de Sortides

Ampliem la secció de característiques amb el nou mòdul de Sortides per a poder gestionar més fàcilment totes les activitats que es realitzen fora del centre, millorant també tota la comunicació amb la família i personal afectat per cada activitat.

Les principals característiques del mòdul són:

 • Gestió fàcil i visual de totes les sortides del centre.
 • Control de l'assistència dels alumnes a la sortida.
 • Possibilitat de controlar els pagaments dels alumnes.
 • Assignació fàcil dels alumnes a la sortida, organitzats per grups.
 • Detecció dels alumnes que van a la sortida per a que no se'ls hi puguin assignar faltes d'assistència per error.
 • Missatges d'avís per a tot el personal afectat per la sortida, inclòs l'alumne i els seus pares.
 • Es mostren les hores de classe afectades pels professors que assisteixen a la sortida, per així poder gestionar millor les guàrdies per a cada grup afectat.

Pàgines