Skip directly to content

Opinió dels clients

La plataforma Gescola ens ajuda a dur un control d'assistència de l'alumnat efectiu i immediat. Les famílies reben notificació a través de missatgeria SMS de qualsevol incidència en aquest àmbit. Ens ha permès informar a les famílies de la vida escolar del seu fill o filla des de diversos àmbits: sortides, assistència, notificació de deures, seguiment acadèmic... És una excel·lent eina de comunicació institut-família.

Carme Gabaldón
Tutora
INS Quatre Cantons (Barcelona)

   

Buscàvem un sistema de control d'aula i del centre on-line, accessible des de distintes plataformes, en valencià, i que fóra simple d'utilització i ràpid de tramitació. El que més valorem és l'assistència tècnica, la rapidesa amb que ens atenen i solucionen els problemes. Ara amb Gescola els pares i mares saben dia a dia i hora a hora el que fan (o no fan) els seus fills i filles a l'Institut. El control del treball i del comportament per part dels professors és complet i el control de la disciplina per part de la direcció del centre és exhaustiu. I, a tot això, es complementa amb l'ús de la plataforma Moodle integrada amb Gescola, que complementa el treball de l'alumnat a classe i a casa.

Rafael Pastor
Director
IES Pere d'Esplugues (València)

   

Amb la plataforma Gescola hem millorat la comunicació amb les famílies i els pares es poden implicar més amb el dia a dia dels seus fills, obtenint un millor rendiment d'aquests. Al ser compatible amb Palm i accessible des de qualsevol dispositiu amb Internet, hem millorat la ràtio de professors que passen llista i la comunicació amb la família.

Ramón Oscar Torrelles
Director
INS Manuel de Montsuar (Lleida)

   

La plataforma Gescola ens permet una comunicació directa amb els nostres alumnes, pares i mares, professorat, AMPA, secretaria, consergeria i resta de comunitat educativa a l’Institut.

Mario Subias
Cap d'estudis
INS Ronda (Lleida)